SCOTS
CMSW

[?]beagan chnapan[/?]

See this word as a collocate cloud

agad mar a tha m981: [?]beagan chnapan[/?]den t seana mhonaidh thall

To view a concordance for a new word, enter here: