SCOTS
CMSW

[?]uill[/?]

See this word as a collocate cloud

chur air an dràsta dìreach[?]uill[/?]ma chlìoras iad air an
a bhith a ruith m979: [?]uill[/?]chan eil ruith cuin a

To view a concordance for a new word, enter here: