SCOTS
CMSW

[boladh]

See this word as a collocate cloud

rud nach còrd riumsa[boladh]m979: ah uill chòrd am
iarraidh cuideigin a cheannaicheadh iad[boladh]mmhm m979: ach cha toil
mi an t suith às[boladh][tarraing anail] math airson a gharraidh
nochd a staigh an siud[boladh][leigeil anail] chan eil fhios de
thu ag iarraidh fhaighinn às[boladh]m979: och mmhm [leigeil anail] chan
coimhead glè mhath co dhiù[boladh]oh uill chan eil rathad
s a h uile rud[boladh]m979: bhiodh na
sin m979: aidh aidh f980: [boladh]m979: ach tha e gu

To view a concordance for a new word, enter here: