SCOTS
CMSW

[gàire]

See this word as a collocate cloud

anns a cho op m979: [gàire]carnan stores [gàire] f980: chan
op m979: [gàire] carnan stores[gàire]f980: chan ann anns a
tig an dìle latha m981: [gàire][gàire] mmhm f982: sin agad
an dìle latha m981: [gàire][gàire]mmhm f982: sin agad a
f980: càite air a ghrian[gàire]aidh bhiodh m979: [gàire] f980:
ghrian [gàire] aidh bhiodh m979: [gàire]f980: mu dhèidhinn an
dhut even ruith airson tacsi[gàire]m979: cha b urrainn ice
airson tacsi fhaighinn f980: coiseachd[gàire]nan rachachadh agam air coiseachd
beagan electricity a shàbhaileadh f980: [gàire]cha b urrainn dhut sin
dhèanamh m979: caran mòr dhomh[gàire]f980: caran mòr dhut oh
math dhut a mharbhadh f980: [gàire]uh huh m979: [tarraing anail] ah
a phakistan bidh sinn alright[gàire]f980: hurricanes bha droch droch
f980: droch fhàileadh oh fhalbh[gàire]m979: air no an
chan eil f980: mmhm m979: [gàire]f980: bhiodh e glè mhath
tha i organic eh f982: [gàire]tha i a coimhead glè
f980: oh aidh aidh oh[gàire]bha dùil dùil agamsa m979:
ort [gàire] f980: uill m979: [gàire]f980: s dòcha gum biodh
bhithinnsa m979: bhiodh deoch ort[gàire]f980: uill m979: [gàire] f980:
coltach ri nighean beag f980: [gàire]aidh oh uill m979: mmhm
coltach ri para handy f980: [gàire]chan e [tarraing anail] tha gu
tha e coltach ri f980: [gàire]tha fhios gu bheil aidh
chan eil iad sin oh[gàire][gàire] tha iad sin math
eil iad sin oh [gàire][gàire]tha iad sin math gu
an deach iad a staigh[gàire]an deach iad a staigh
thiochdais f980: rop mu bheul[gàire]ag ithe faochagan oh m979:
fhios am gu deimhinne m979: [gàire]aidh f980: [tarraing anail] [leigeil anail] m979:
amadan a tha siud f980: [gàire]cha bhi iad a ràdh
fhàgail salach uill aidh f980: [gàire]dh fhaodadh tu sin a
iadsan a creidsinn ann f980: [gàire]dia tha brath rud a
an doras a dhùnadh [?] i'll go and shut the door[/?][gàire]f980: being eile a tighinn
firewood is rudan mar sin[gàire]f980: chan eil feum ac
bhith agam an uair sin[gàire]f980: is gu an
bhiodh e math aidh m979: [gàire]f980: mmhm an do chuir
f980: mm chan eil m979: [gàire]f980: nach sguireadh tu a
bidh tha mi an dòchas[gàire]f980: oh na bi a
m979: na sales beathaichean[gàire]f980: sna bùitean sales nam
fhios am mu dhèidhinn sin[gàire]f980: uill huh s ann
tha sin m979: f980: [gàire]m979: agus eh uill
red breast a bheir leat[gàire]m979: aidh aidh [neo-shoilleir] f980:
sin idir uh huh f980: [gàire]m979: aidh uff bidh sia
blàth s f980: uh huh[gàire]oh tha ach bh- m979:
bh ann madadh f980: [gàire]tss m979: ach eh
a staigh math gu leòr[gàire]m981: chaidh iad a staigh
mise òg co dhiù m979: [gàire]bha e ann an
s dòcha gum biodh eventually[gàire]m979: aig na sales a
mi a cur a mach[gàire]o chan e m979: chan
a mach co dhiù m981: [gàire]chan eil ah mi smaoineachadh
am beathach aige fhèin [neo-shoilleir][gàire]f982: oh uill ma tha
bha dol agad co dhiù[gàire]mm f982: cha robh ach
[tarraing anail] airson seachdain [cnag] m981: [gàire]f982: so sin agad a
iarraidh plangaid na bheag[gàire][tarraing anail] agus bha i a

To view a concordance for a new word, enter here: