SCOTS
CMSW

againne

See this word as a collocate cloud

dhèanamh m979: gu leòr aodachagainnedh fhaodamaid dìreach fhàgail f980:
aidh cha robh sgath feumagainnege ta bha sinne dìreach
far an robh a mhòineagainnenach ann m981: [neo-shoilleir] ach

To view a concordance for a new word, enter here: