SCOTS
CMSW

aige

See this word as a collocate cloud

càr bha an càr lànaigeaidh s e f982: agus
double cream dhan mashed potatoaigean da thràill eile a
dhan chànan agus dhan chultaraigefhèin air a bhith agus
s nach eil am beathachaigefhèin [neo-shoilleir] [gàire] f982: oh
a shuilean is bha dùilaigegun robh an gnothach f982:
bha e air a phrogramaigeis bha e a coimhead
gu bheil na h oidhirpeanaigethar iomadh bliadhna air leudachadh
dhiù ma tha na beathaicheanaigea tòiseachdainn air breith s
oh uill ma tha aigebhios fios air a sin
tarsainn air leis a landroveraigecha tèid f982: o cha
huh m981: na h uidhiraigeri dhèanamh f982: rinn
d fhuair esan a mhòineaigeuilig dhachaigh m981: chan eil
bhith gu math tha còiraigebhith glè mhath tha e
raoir na an robh foraigegun robh i cho faisg
cha robh cha robh ùineaigedìreach bha e cur an
cha robh rathad no dadaige[neo-shoilleir] san àite no an

To view a concordance for a new word, enter here: