SCOTS
CMSW

albais

See this word as a collocate cloud

nochd i a thaobh eachdraidhalbaisa bhrùidealacha a bh ann
a togail cheistean cuideachd mualbaisgàidhlig agus mion chànanan eile
deiligeadh ris a ghàidhlig agusalbaissa bhliadhna agus tha mi
buidhnean gàidhlig agus na buidhneanalbaisa co obrachadh leis an
rìoghachd as leth na halbaisagus na gàidhlig a dhèanamh
bhith a faicinn gàidhlig agusalbaisair an adhartachadh anns a
gum bi a ghàidhlig isalbaisair an riochdachadh aig ire
an luib na gàidhlig agusalbaiscomasach air feum a dheanamh
aca ri buidhnean gàidhlig agusalbaistha e air steidheachadh le
toirt taic do ghàidhlig agusalbaisann am bliadhna eòrpach nan
toirt dhan ghàidhlig agus doalbaisann an 2001 bliadhna eòrpach

To view a concordance for a new word, enter here: