SCOTS
CMSW

asgaidh

See this word as a collocate cloud

nist f980: bha e anasgaidhuh a mhòine fhèin ach

To view a concordance for a new word, enter here: