SCOTS
CMSW

bhocsa

See this word as a collocate cloud

oh dìreach mach air abhocsais mi na flues
bheir a mach air abhocsam981: [tarraing anail] bheir mi an

To view a concordance for a new word, enter here: