SCOTS
CMSW

bhon

See this word as a collocate cloud

tha iad dìreach mu òirleachbhontalamh a nist f982: mar
cha robh sin idir annbhonis cuimhne leamsa co dhiù

To view a concordance for a new word, enter here: