SCOTS
CMSW

bu

See this word as a collocate cloud

m981: bha gu math nabuchiùin ach bha i fuar
dòchas gum [?]mair[/?] i nasbuchiùin an diugh na bha
aidh mial- uill mialach ayebuchòir dha [neo-shoilleir] an duine
mad code in ma mobeybuit didnae work and i
cha chòrdadh sin rium nabumhotha bhiodh an dorchadas fad
ah uill bhiodh e nabunàdarraiche na m979: dh fhaodadh
de sgrìobhadh burns gu gàidhligbutoigh leam a nis tionndadh
ag obair dhaibh fhèin marbutrice a bha a h
fireannaich a bhiodh ris marbutrice sna h eileanan seo
moran phuingean a thogail agusbutoil leam cuideachd a radh
a tha làthair an toiseachbutoil leam a radh agus
ma tha a chinn chomhairlebumhath leam dearbhadh dhuibh gu
tha sinn a deanamh agusbutoil leamsa gu m biodh
bei ae gey queer leukinbur ay at wis yid

To view a concordance for a new word, enter here: