SCOTS
CMSW

caoidhteas

See this word as a collocate cloud

feumaidh nach d fhuair iadcaoidhteasna feumaidh gun do cheannaich
tha f980: chan fhaigh sinncaoidhtease fad an t samhraidh
s nach d fhuair iadcaoidhteasiad agus bha iad ag

To view a concordance for a new word, enter here: