SCOTS
CMSW

chinn

See this word as a collocate cloud

alasdair morrison tapadh leibhse achinnchomhairle agus tha mi toilichte
tha mi an còmhnaidh achinnchomhairle deidheil a bhith a
maith fhein tapadh leibhse achinncomhairle following is the simultaneous
cho dhùnadh ma tha achinnchomhairle bu mhath leam dearbhadh
e beagan iognadh orm achinnchomhairle nach do chleachd iain

To view a concordance for a new word, enter here: