SCOTS
CMSW

cho

See this word as a collocate cloud

air pronnadh m981: agus ichocruaidh is cho dubh tha
f982: bha sibhse tha sinchocruaidh shuas an sin tha
agus i cho cruaidh ischodubh tha bheil cuimhne agad
dona seo an taigh fhèinchoblàth s f980: uh huh
bha uill cha robh buileachchochan eil sin ach aonan
dràsta leis an t sìdechodona seo an taigh fhèin
eil e chan eil echodona sin idir ch- toll
aithisg nach eil cùisean buileachchodubhach agus a bha cuid
mharbhadh co dhiù so pailtchomath dhut a mharbhadh f980:
eh oh uill tha pailtchomath dhut fuireach an seo
a bhith ann glaschu pailtcho[neo-shoilleir] s a tha e
e gu bhith a toirtchofada m979: chan fhaigh chan
oh leud a bheil echofada ri ah f980:
f980: oh thia tha echofada shìos fon talamh tha
fada gun faighinn as achoop nuair a bha sinne
sìde an dèidh a bhithchoblàth m981: chan eil fhios
an t side t sidechoblàth [neo-shoilleir] f982: chan àbhaist
mi ceàrr tha mise ceartchocoma fhad s a phassaigeas
so aidh tha mi ceartchocoma mu dhèidhinn an t
sìde gu math tha ichofuar m979: tha tha f980:
the pastor was david yonggicholeader of the world s
fhios agam a bheil ichofuar aca a nochd s
f980: chan ann anns achoop a fhuair mi e
solas agus chaidh i dhanchoop agus chan fhaigheadh i
thu e f980: anns achoop m979: [gàire] carnan stores
bha i tilleadh as achoop m981: [cnag] nach
a bha e coltach leischocas s a bha e
aonaichte a tha air achoòrdanachadh leis an ionad airson
s m981: a bheil zenachosnog s a bha i
cha robh player riamh acachomath s a bha laudrup
chan eil fhios am chomath s a tha i
sin bidh an trèan fhèinchopacked s m979: aidh aidh
f980: hmm chan eil michocinnteach m979: uill chì sinn
dorchnachadh m981: bha bha ichodorcha [tarraing anail] f982: an robh
f982: s ann bha echofliuch eadhon aig deireadh an
ferrry f980: aidh tha ichogarbh m979: oh thiochdaisean nach
air adhart nam molaidhean muchoobrachadh na h alba le
for aige gun robh ichofaisg air breith m981: laogh
f982: [leigeil anail] m981: tha iadcholàidir s an gnothach sin
e aidh f980: tha echodoirbh ticead fhaighinn airson na
phròiseact sin a mìneachadh sachodhùnadh ma tha a chinn
sìos an cnoc tha sinchosàbhailte s a ghabhas e
iad siud aithneachadh tha iadchoseòlta s dòcha gun e
meet ye the lenth ochofu sa from the chinese
o the snaw whyte heidschowen chun 1st century ad

To view a concordance for a new word, enter here: