SCOTS
CMSW

cinnteach

See this word as a collocate cloud

am poca fhathast tha micinnteachgu bheil iad air tòiseachdainn
agus na gàidhlig a dhèanamhcinnteachgun tairgear cànainean dùthchasach na
a chleachdadh agus a dhèanadhcinnteachgum bidh na còirichean agus
nan cànan agus tha micinnteachgum bi na buidhnean cultarail
ag ithe faochagan oh m979: cinnteachgun e faochagan a bh
f982: tha mi a dèanamhcinnteachgun tig iad siud troimhe
hmm chan eil mi chocinnteachm979: uill chì sinn co
bhith againn f982: bha misecinnteachgun robh sibh air a

To view a concordance for a new word, enter here: