SCOTS
CMSW

coise

See this word as a collocate cloud

e m979: footbridge ann drochaidcoisedrochaid coise f980: tha e
footbridge ann drochaid coise drochaidcoisef980: tha e faisg air

To view a concordance for a new word, enter here: