SCOTS
CMSW

cuimhne

See this word as a collocate cloud

is cho dubh tha bheilcuimhneagad far an robh fèithe
f980: oh aidh aidh ohcuimhneagad an t astar cianail
sin idir ann bhon iscuimhneleamsa co dhiù m979: aidh
a tha sin co dhiùcuimhneagad an rud a thachair
an dòigh nach dìreach f980: cuimhneagad an turas a bha
tha seo mar a thacuimhneagainn bha deasbad againn agus

To view a concordance for a new word, enter here: