SCOTS
CMSW

dèanamh

See this word as a collocate cloud

agus buidhnean saor thoileach adèanamhairson foghlaim tro mheadhan na
love- uill tha lovenkrands adèanamhalright an dràsta f980: tha
caraid ann an seo adèanamheh [tarraing anail] an gnothach tha
a' dèan- bhiodh tu adèanamhf980: fraoch is feur is
bhiodh na boireannaich adèanamhma tha aig a mhòine
bhiodh na boireannaich adèanamhma tha f980: eh oh
chailleach is bha i adèanamhbha i a cur double
agam de tha iad adèanamhleotha m979: tha iad fhathast
tha faodaidh e fhèin andèanamhan ath oidhche feumaidh tu
eile a bhiodh iad adèanamhnuair a bha thusa òg
airson coiseachd tha mi adèanamhcoiseachd gu leòr fad an
tha sibh fhèin adèanamha bheil sibh a dol
rud a tha mi adèanamhan dràsta airson an university
f982: tha thu adèanamhach a bheir a mach
mmhm f982: tha mi adèanamhcinnteach gun tig iad siud
eile a bhiodh iad adèanamhnach biodh mòine is cuideachd
ann cuideachd ehm [cnag] adèanamh[neo-shoilleir] [tarraing anail] f982: bha anne
m979: tha thu adèanamh tha thu a dèanamh
a bha e shuas adèanamhna bales a bha siud
dèanamh tha thu adèanamhsna buchanan galleries ma tha
bith bha thu adèanamhairson sin a dhèanamh dh

To view a concordance for a new word, enter here: