SCOTS
CMSW

dìreach

See this word as a collocate cloud

i ràdh gun robh edìreachbrònach m981: bha dùil agamsa
i dìreach rough bha idìreachbrònach uile gu lèir m981:
dìreach f982: oh bha idìreachrough bha i dìreach brònach
f982: mar tha m981: ohdìreachair beulaibh an taighe an
againne ge ta bha sinnedìreachf980: uill chan eil fhios
leòr aodach againne dh fhaodamaiddìreachfhàgail f980: [tarraing anail] oh tha
agus eh teine beulaibh teinedìreachmeadhan an rùm agus toll
tha i actually chunna midìreachan sin e mus tàinig
sin agad a- chunna midìreachmu chòig uairean e [neo-shoilleir]
toirt seachad na ticeadan eiledìreachaig a aig a m979:
gheibheas tu ann co dhiùdìreachaodach s f980: [tarraing anail] aidh
dìreach tha thu nas fheàrrdìreachcoiseachd seachad air a tha
biodh aidh feumaidh tha midìreachf980: oh aidh feumaidh sinne
falbh dhachaigh tràth dùil agamdìreachstaoig mhòr a chur air
faclan gàidhlig bha dùil agamdìreachtogail an toiseach puingean a
uill f982: cha chuala midìreachach aonan no dhà m981:
dh fheumas mi iarraidh ortdìreacheh bucaid no dhà innearach
an t seachdainn seo tighinndìreachtha bucaid no dhà air
aidh ach mum tha sindìreachcianail bhiodh i fàs dorcha
tha sgreamhail m979: oh aidhdìreachcoltach ri dìreach coltach ri
oh aidh dìreach coltach ridìreachcoltach ri trèanaichean àbhaisteach ach
sin cianail [tarraing anail] m979: roughdìreachf980: bhiodh an t eagal
as fheàrr sin tha sindìreachtha sin a' ciall- nach eil
m979: tha thu nas fheàrrdìreachtha thu nas fheàrr dìreach
urrainn gu dearbha s edìreachan aon dòigh air s
aidh sin an dòigh nachdìreachf980: cuimhne agad an turas
aon dòigh air s edìreachgun a bhith a leigeil
five to six no rudeigindìreachair an taigh fhàgail nuair
john allen cha robh edìreachmark fhàgail ann tha mi
deanamh gu math soilleir dìreacha tha sinn a deanamh
nuas na [tarraing anail] tha iaddìreachainmeil f982: [leigeil anail] m981: tha
[leigeil anail] chan eil dad achdìreachgu bheil mi ag iarraidh
[casad] och ma tha m981: dìreachbeagan ghoireasan fhaighinn feumaidh sinn
a dh àite feumaidh tudìreachfeuchainn air do rathad a
tha thu toilichte gu leòrdìreachmar gum biodh aidh feumaidh
mo cheann idir s edìreachoptional tha siud ach feumaidh
f982: oh ma tha ohdìreachbidh e gu math fuar
fuar an an seodìreachf982: oh bha i dìreach
a ràdh o bha edìreachbha mise a smaoineachadh nach
leor m979: bha e roughdìreachco às an d fhuair
f982: nach d fhuair midìreachleabhar a staigh an
dìreach m981: oh tha edìreachf982: [slugadh] cha do dh
a lìonadh suas tha edìreachm981: oh tha e dìreach
tighinn i [neo-shoilleir] m981: aidhdìreachmm an t seachdainn seo
teaghlach uile [casad] m981: bhadìreacha h uile duine a
airson na bliadhn ùire m981: dìreachbeagan deoch leann is [tarraing anail]
rudeigin m981: sin agad edìreachbha e a cur
compact m981: oh tha edìreachbidh e air gro- bidh
m981: chan eil fhios agamdìreach tha tachairt idir tha
uilig dhachaigh m981: chan eildìreacheh clue agam idir f982:
th ann [neo-shoilleir] m981: thadìreacheh tha na tsk f982:
na m981: [slugadh] chan eildìreachf982: chan fhaca mi forecast
m981: tha sin agad edìreachf982: oh ma tha m981:
dùbhghall air holiday [tarraing anail] m981: dìreachfhad s a gheibh mi
feedrings tha sin bidh edìreachpowerful [tarraing anail] m981: agus s
an uair sin bidh midìreachdeiseil dhen a h uile
ah mi smaoineachadh gum bidìreachsmaoineachadh tha sibh fhèin
tsk ach sin agad edìreachach biodh ah ba- f982:
cha chanainn gum biodh [neo-shoilleir]dìreachchan eil dad a dh
a chur air an dràstadìreach[?]uill[/?] ma chlìoras iad air
an trailer fodha dhan adìreacheh dhan aigeann dhùin robin
cearcan a dhèanamh chaidh midìreachsgrìob sìos dhan a- [tarraing anail]
f982: eh hmm oh uilldìreacha bheil thu do- a
ann a sin bha iaddìreacheh f982: an deach iad
dòmhnall [censored: sloinneadh] ann a sindìreachs f982: bha thu shuas
robh cha robh ùine aigedìreachbha e cur an gnothach
cha mhòr nach robh edìreachmar a tha an rud
eh airson poille beag ehdìreachbha i s i bha
op agus chan fhaigheadh idìreachgluasad le daoine bha i
gnothach a bhideo tha idìreachainmeil an uidheam tha sin
dha rìreabh uill tha idìreacheh tha i sgoinneil tha
sin s tulips tha iaddìreachmu òirleach bhon talamh a
sùgh nan ùbhlan tha edìreach[tarraing anail] ach ehm tha mi
nist chan eil iad airsondìreachchan eil mòine timch- chan
a dhèanamh mi ohdìreachmach air a bhocsa is
iad ag èigheachd f980: uilldìreachwhelks m979: fao- faochagan oh

To view a concordance for a new word, enter here: