SCOTS
CMSW

dath

See this word as a collocate cloud

am faigh thu dealbh ledathinnte colour photo m979: mo
o tha iad tha iaddathinnte sa phàipear cuideachd f980:
chan e an ann andatha bhios an dealbh no
dhiù s e ann andatha tha iad f980: mmhm

To view a concordance for a new word, enter here: