SCOTS
CMSW

deanamh

See this word as a collocate cloud

gu n tòisich e adeanamhbarrachd ciall nuair a bhios
eilean sgitheanach bi mi adeanamhgu math soilleir dìreach
bharrachd na tha sinn adeanamhneo leigeas sin leinn a
thathar air a bhith adeanamhsan am ullachaidh seo cha
dearbh as tha sinn adeanamhagus bu toil leamsa gu
sin a tha sinn adeanamhtèarainteachd airson na cànain agus
a sùileachadh a bhith adeanamhbarrachd na tha a phròiseact
agus a bha cuid adeanamha mach thuirt sinne mar
dìreach a tha sinn adeanamhsin agad ag obair a

To view a concordance for a new word, enter here: