SCOTS
CMSW

dheireadh

See this word as a collocate cloud

iad an turkey truagh mudheireadhan fheadhainn a m979: oh
bha thusa a ruith mudheireadhf980: oh uill bidh feadhainn
fhèin aig aig ibrox mudheireadhtha poille math ann a
agus anns an deasbad mudheireadha bha a s a

To view a concordance for a new word, enter here: