SCOTS
CMSW

eachdraidh

See this word as a collocate cloud

a nochd i a thaobheachdraidhalbais a bhrÚidealacha a bh

To view a concordance for a new word, enter here: