SCOTS
CMSW

fareweill

See this word as a collocate cloud

yueh 441 513 ae mairfareweillback in oor yung days
4th century 11 ae mairfareweillshen yueh 441 513 12
that til hir frae mefareweillshona ma bonnie dou that
til hir frae me jekfareweillshona ma dou you say
embraces rodé yince mair thanfareweillma dear freins irena au
tu fu 712 770 16fareweillti ma frein do 17
of tu fu 712 770fareweillti ma frein here we
rodé glancing round the gardenfareweilltrees shouts hoy thare a
be back again this forenichtfareweillma darlin kisses irena an
in lyfe sumhou or itherfareweillma dearest kisses her hands
kisses the queen s handfareweillmither nanse moves to leave
stops gunlöd is silent gunnarfareweillgunnar goes gunlöd we wul
ti me or than gunlödfareweillgoes to the door and
is greter valgerd aweill thanfareweillma bairn gunlöd ye wad
aweill thenks for yeir sangfareweillorm orm wha wul sing
restraining his feelings with effortfareweillbairn goes out valgerd that
play haes begun valgerd sayfareweillti me at least thorfinn
sae a maun bid yefareweillthir ills ye say is
sae did leddy yu bidfareweillti her lord profunditas lookit
chebutykin they forgot ti sayfareweillti me irena whit aboot
an say ae wurd ofareweillthorfinn wumman ye teir doun
l coont ti thrie puddokfareweillprincess chap awa morag this
at lord clerk zhao badefareweillti the elder veritas an
sae the sheriff principal badefareweillti the warden an wis
a guid ryde ti yefareweillbanquo leaves lat awbodie feel
gae guidby perapont leaves readingfareweillcum the morn s morn
nor hou sae fergal badfareweilltil his mither an sisters
duin thare in wycelyke mainnerfareweillold man god s blissin
met macdonald nae fairfaw orfareweillti him an thare he
this letter til yeir hertfareweillglamis ye are an cawdor
ye nou til yeir horsefareweillor ye return the nicht
til hir syne she saidfareweilltil hir bairns an gaed
maun gang a l sayfareweillbut it wul no be
an wha wul conter yefareweillma lord a wadna be
him hou thair mither saidfareweillti thaim an left thaim
hae a crack later butfareweillfor nou ma dear ah
ye aw weill an noufareweillfrom the chinese of tendo
war aye strangir nor mefareweillwe l meet anither day
he kissed the lassies awfareweillafore he gaed awa cannot
braw peach blossoms for afareweillmyndin for me but ma
athoot as mukkil as sayinfareweillmacduff looks upset a mean
family fain v like tofareweilln farewell fash v worry
gaun he lowtit doun infareweillan he fair loot the
the toun gied us afareweilldenner the war champagne an
lave as we ettilt siwardfareweillthan gin we rin inti

To view a concordance for a new word, enter here: