SCOTS
CMSW

feasgar

See this word as a collocate cloud

i a clìreadh timcheall timcheallfeasgara màireach f980: uair
rinn e rinn iadfeasgaran dèidh bhith a bùidsearachd
thoil leam e bhith dorchafeasgarso cha ghabh duine riarachadh
na bales a bha siudfeasgarso thug mi pìos dhasan
sinne a falbh dhan bhùthfeasgaraig cuin a bha e
i a dol a chlìoradhfeasgaran ann oh uh huh
tarsainn m979: timcheall uairfeasgarno rudeigin mar sin agus
ged a bhiodh i dorchafeasgarm979: aidh e ach an
na cànain agus a màireachfeasgaram màireach bi dòmhnall dewar
uair m979: [leigeil anail] uairfeasgarno trì f980: mmhm huh
a chuir thu a staighfeasgariad an robh thu fada
to these wee words agusfeasgarmath a h uile duine
of his mother s gaelicfeasgarmath i canna mynd a

To view a concordance for a new word, enter here: