SCOTS
CMSW

fhaiceadh

See this word as a collocate cloud

an robh an robh anfhaiceadhtu far an robh a

To view a concordance for a new word, enter here: