SCOTS
CMSW

fhaigheamaid

See this word as a collocate cloud

bràth uill ged na- nachfhaigheamaidfàd dheth am bliadhna co

To view a concordance for a new word, enter here: