SCOTS
CMSW

fhaighinn

See this word as a collocate cloud

tha e cho doirbh ticeadfhaighinnairson na gèamannan mòra co
dùthchasach na h alba buannachdfhaighinnas na cothroman a thig
n oibricheadh sinn airson tèarainteachdfhaighinndha n chànan sin a
nicgùgan airson an deasbad seofhaighinntha mi an còmhnaidh a
leòr air m979: airson tacsifhaighinnf980: coiseachd [gàire] nan rachachadh
gun teagamh aidh f982: storesfhaighinna staigh airson na bliadhn
gu math nas fhasa cuideiginfhaighinna staigh is ola a
tha e caran doirbh fhaighinnach e aidh f980: tha
ri eh fear no dhàfhaighinnair ais fhathast shìos an
sin tha agam ri interviewfhaighinnleis an msp fhathast f980:
tha thu ag iarraidhfhaighinnàs [boladh] m979: och mmhm
mi a dol a dhfhaighinndad às no a bheil
a dhèanamh airson sìde mhathfhaighinntha an t sìde air
na tha thu airfhaighinndhe na ceist- ceisteachain sin
tha m981: dìreach beagan ghoireasanfhaighinnfeumaidh sinn beagan [tarraing anail] tha
tha mi ag iarraidh honoursfhaighinnf980: ah m979: bidh e
gum biodh m979: ach chanfhaighinnhonours idir tha mi ag
rud a bhiodh tu airfhaighinnan uiridh mar gum biodh
air a h uile questionnairefhaighinnann an cola deug is

To view a concordance for a new word, enter here: