SCOTS
CMSW

fheum

See this word as a collocate cloud

cheann m979: s dòcha nachfheummi sin a chur air
dhol a dh obair chanfheummise dad f980: ach tha

To view a concordance for a new word, enter here: