SCOTS
CMSW

garbh

See this word as a collocate cloud

fhad s nach bi igarbhf980: tha thig an t
f980: aidh tha i chogarbhm979: oh thiochdaisean nach tu

To view a concordance for a new word, enter here: