SCOTS
CMSW

ghaoth

See this word as a collocate cloud

aon duilgheadas s e aghaotha chuireas iad romhad f982:
uile gu lèir m981: aghaothdeas a bha sin a
[neo shoilleir] m981: tsk leis aghaothdeas tha sin so tha
deas a bha sin aghaothdeas thàinig i an uair

To view a concordance for a new word, enter here: