SCOTS
CMSW

innte

See this word as a collocate cloud

faigh thu dealbh le dathinntecolour photo m979: mo chraiceann
tha iad tha iad dathinntesa phàipear cuideachd f980: oh

To view a concordance for a new word, enter here: