SCOTS
CMSW

leig

See this word as a collocate cloud

ràdh rudeigin gum biodh m979: leigleatha smaoineachadh airson dreiseag bheag
ma tha polar bears annleigleatha smaoineachadh f980: s e
n lady lest a lastleign league leim v gleam

To view a concordance for a new word, enter here: