SCOTS
CMSW

leigeas

See this word as a collocate cloud

tha sinn a deanamh neoleigeassin leinn a dheanamh gu

To view a concordance for a new word, enter here: