SCOTS
CMSW

nam

See this word as a collocate cloud

m979: dhèanainnsa sin nam biodhnambiodh eh roghainn agam rud
h uile m979: dhèanainnsa sinnambiodh nam biodh eh roghainn
biùro eòrpach nam mion chànannambuill den bhuidhinn seo tha
na gàidhlig agus biùro eòrpachnammion chànan nam buill den
sònrachadh le stàitean a thanamball gun iarr i air
claimed it was originally bideannambeann peak of the mountains
is now known as bideannambian peak of hides possibly
agam cha ghabh iad faithneachadhnambiodh nan gabhadh iad faithneachadh
a thaobh cleachdadh na gàidhlignammeasg còir do dh fhoghlam
[gàire] f980: sna bùitean salesnambeathaichean m979: oh uill watch
a bha a dol timcheallnambùitean of course chòrd e
biodh àite spòrs againn m979: nambiodh aidh uill tha an
beinn tha fhios nam biodhnambiodh an trailer mòr air
ch- chan eil ehm [tarraing anail]nambiodh an trailer mòr air
biodh e math dhà rìreabhnambiodh e air a m981:
air na beinn tha fhiosnambiodh nam biodh an trailer
albannach a bheir air adhartnammolaidhean mu cho obrachadh na
and view place and slagnammèirleach the robbers hollow adjacent
milk is always white chanambeach thailand thin brown fishermen
a bheil i an lochnammadadh no am bi i
agad e m981: a falbhnamchlown as an dèidh [cnag]

To view a concordance for a new word, enter here: