SCOTS
CMSW

obair

See this word as a collocate cloud

a deanamh sin agad agobaira dh ionnsaidh ar h
dhol a staigh a dhobairdiluain airson treiseag bheag a
e an dèidh bhith farobairo chionn treiseag s tha
an sàs nan aonar sanobairseo agus tha mi air
seo a tha iad agobairair a màireach [tarraing anail] feuch
tu a dhol a dhobairso [?]maybe[/?] m979: uill feumaidh
aidh aidh ma miobairair a shon ma mar
buidhnean cultarail a tha agobairan luib na gàidhlig agus
daoine ach croitearachd na agobairdhaibh fhèin mar bu trice
uile duine a tha agobairairson a chànain agus airson
stepping stones tha i agobairann cha bhi i staigh
tha fear a bha agobaircòmhla ris nuair a bha
solas a tha iad agobairf982: oh right m981: erm
fhios am tha robin agobairgu bha mi bidh aon
trang eh tha e agobairleis an uidheam a tha
tusa a dhol a dhobairchan fheum mise dad f980:
e suas ri bliadhna farobaircha robh na agamsa chun
e a dol a dhèanamhobaira màireach eh leatha agus
bha agad ri gu leòrobaira dhèanamh timcheall oirre bha
mar sin idir anns anobairaca fhèin tha airson m979:
fàs car sean airson anobairtha sin [srùbadh] f982: sin

To view a concordance for a new word, enter here: