SCOTS
CMSW

passaigeadh

See this word as a collocate cloud

nach dèana- even ged nachpassaigeadhtu a bhliadhna seo m979:
feumaidh aidh f980: gheibheadh tupassaigeadhgun gun a bhliadhna seo
gun d fhuair mi airpassaigeadhf980: oh aidh uh huh

To view a concordance for a new word, enter here: