SCOTS
CMSW

riaghaltas

See this word as a collocate cloud

ball gun iarr i airriaghaltasna h albann tagradh a
albann tagradh a dhèanamh doriaghaltasna rìoghachd as leth na
aonaidh eòrpaich agus gun cuirriaghaltasna h albann mar phàirt
dùthchasach na h albann leriaghaltasna rìoghachd airson taic airgid
a dheanamh fo stiuireadh anriaghaltasa bha a staigh roimh
phàrtaidh agus thuirt sinn marriaghaltasgu n oibricheadh sinn airson
ris a phàirt a thariaghaltasna h alba a gabhail
na h ullachaidhean bha oifigearanriaghaltasna h alba ag iarraidh
leam dearbhadh dhuibh gu bheilriaghaltasna h alba airson leantainn
le cuideachadh bho roinn foghlamriaghaltasna h alba buidheann obrach
tha seo gu fìrinneach thariaghaltasna h alba mar tha
agus a cur ìmpidh airriaghaltasna h alba na leanas
cànan ach chan urrainn doriaghaltasna h alba a bhith
a chaidh a chur guriaghaltasna h alba ann an

To view a concordance for a new word, enter here: