SCOTS
CMSW

ruith

See this word as a collocate cloud

ruith m979: [?]uill[/?] chan eilruithcuin a bha thusa a
ann son a bhith aruithm979: [?]uill[/?] chan eil ruith
cha b urrainn dhut evenruithairson tacsi [gàire] m979: cha
oh uill bidh feadhainn aruithbhithinnsa math gu leòr air
cuin a bha thusa aruithmu dheireadh f980: oh uill

To view a concordance for a new word, enter here: