SCOTS
CMSW

sàilleibh

See this word as a collocate cloud

tro mheadhan na gàidhlig airsàilleibhgainne luchd teagaisg le gàidhlig

To view a concordance for a new word, enter here: