SCOTS
CMSW

sibh

See this word as a collocate cloud

do f982: [casad] m981: chuirsibhfortan ann an gual f982:
air dhol nuair nach robhsibha tighinn dhachaigh bha mi
mi a smaoineachadh gun robhsibhair a dhol am poll
bha mise cinnteach gun robhsibhair a dhol m981: bha
bhi ch- m981: bi- feumaidhsibhdhol a mach uill feumaidh
bha sibh am bliadhna bhasibha dol sìos sìos an
tha ach mar a bhasibham bliadhna bha sibh a
i canna ciamar a thasibhfit wye wid ye spell
fhèin a dèanamh a bheilsibha dol suas f982: cha
bi dìreach smaoineachadh thasibhfhèin a dèanamh a bheil

To view a concordance for a new word, enter here: