SCOTS
CMSW

slaighdeadh

See this word as a collocate cloud

uill watch thu fhèin f980: slaighdeadhsan t sneachda cha d
riutha sin bha iad aslaighdeadhthall s a bhos m979:

To view a concordance for a new word, enter here: