SCOTS
CMSW

smaoineachadh

See this word as a collocate cloud

tha lathair agus tha mismaoineachadhgu n aontaicheadh rhona brankin
dòmhnall dewar tha mi asmaoineachadhmas e as gu leugh
gum biodh m979: leig leathasmaoineachadhairson dreiseag bheag aidh f980:
polar bears ann leig leathasmaoineachadhf980: s e an antarctic
a chlìoradh tha mi asmaoineachadhgum biodh e math dha
huh och tha mi asmaoineachadhgun obraich m979: aidh aidh
tig e tha mi asmaoineachadhgun tig e tarsainn m979:
f980: oh tha mi asmaoineachadhgu bheil seòrsa de dh
mi smaoineachadh gum bi dìreachsmaoineachadh tha sibh fhèin a
bha chan eil mise asmaoineachadhgun d rachadh aig kenny
tighinn dhachaigh bha mi asmaoineachadhgun robh sibh air a
tha sin agus tha asmaoineachadhgu bheil mi feuchainn ri
f980: tha mise asmaoineachadhdheth uh huh m979: lìon
an seo tha mi asmaoineachadhged a tha sinn a
och f982: bha mise asmaoineachadhgun robh iad air dhol
e dìreach bha mise asmaoineachadhnach fhaigheadh fàd far a
a bhith tha mi asmaoineachadhgum biodh e math dhà
timcheall f980: tha mi asmaoineachadhgun tig e tha mi
fhàgail ann tha mi asmaoineachadhf982: [tarraing anail] chan eil na
aidh mmhm tha mi asmaoineachadhgun e [?]badeigin no àiteachean[/?] m981: aidh
m981: ach tha mi asmaoineachadhgun e sin tsk ach
oh chan eil mi asmaoineachadhgun robh hey s bha
màireach f982: tha mi asmaoineachadhs dòcha gun e sin
m981: ach tha kenny asmaoineachadhgu bheil e nas sàbhailte
thing chan eil mi asmaoineachadhgu bheil dad [slugadh] tha
sin so tha mi asmaoineachadhgu bheil e f982: co
[tarraing anail] [tarraing anail] chan eil mismaoineachadhgu bheil f982: chan eil
[gàire] chan eil ah mismaoineachadhgum bi dìreach smaoineachadh
och uill tha mi asmaoineachadheh [tarraing anail] gu robh de- na

To view a concordance for a new word, enter here: