SCOTS
CMSW

steidheachadh

See this word as a collocate cloud

agus albais tha e airsteidheachadhle cuideachadh bho roinn foghlam
aonaichte tha comataidh air asteidheachadhsan rioghachd aonaichte a tha

To view a concordance for a new word, enter here: