SCOTS
CMSW

tacsi

See this word as a collocate cloud

urrainn dhut even ruith airsontacsi[gàire] m979: cha b urrainn
gu leòr air m979: airsontacsifhaighinn f980: coiseachd [gàire] nan

To view a concordance for a new word, enter here: