SCOTS
CMSW

tha

See this word as a collocate cloud

creidsinn ann f980: [gàire] diathabrath rud a tha daoine
dia tha brath rud athadaoine eile a creidsinn ann
air sàilleabh an rud athaiad a creidsinn ann tha
oh sin an rud thaiadsan a creidsinn ann f980:
m981: [tarraing anail] f982: tsk sothami a creidsinn gum feum
tha iad a creidsinn annthami a creidsinn m979: ach
na gèamannan mòra co dhiùthami a creidsinn m979: tha
bhith gu math eòlach airthami a creidsinn mmhm f980:
tha mi a creidsinn m979: thasin an rud aidh aidh
bharail a tha sin agusthaa smaoineachadh gu bheil mi
smaoineachadh gu bheil dad [slugadh]thafeum agam ri dhol a
abhainn a bhos m981: achthakenny a smaoineachadh gu bheil
ullachadh aig an àm athalathair agus tha mi smaoineachadh
taigh idir m981: och uillthami a smaoineachadh eh [tarraing anail]
e dìreach mark fhàgail annthami a smaoineachadh f982: [tarraing anail]
rhona brankin leam an seothami a smaoineachadh ged a
ghaoth deas tha sin sothami a smaoineachadh gu bheil
aidh tha tha f980: ohthami a smaoineachadh gu bheil
sìtig a sin a bhiththami a smaoineachadh gum biodh
ann s [tarraing anail] a chlìoradhthami a smaoineachadh gum biodh
air na bàtaichean aidh mmhmthami a smaoineachadh gun e
uair sa mhadainn m981: achthami a smaoineachadh gun e
[neo-shoilleir] f980: uh huh ochthami a smaoineachadh gun obraich
a smaoineachadh gun tig ethami a smaoineachadh gun tig
stad timcheall sa timcheall f980: thami a smaoineachadh gun tig
a phriomh mhinisteir dòmhnall dewarthami a smaoineachadh mas e
rud madainn a màireach f982: thami a smaoineachadh s dòcha
àm a tha lathair agusthami smaoineachadh gu n aontaicheadh
ceisteachain aidh aidh f980: thamise a smaoineachadh dheth uh
gum bi dìreach smaoineachadh thasibh fhèin a dèanamh a
thaic ris a bharail athasin agus tha a smaoineachadh
mi a smaoineachadh ged athasinn a bruidhinn mu dheidhinn
dèanamh alright an dràsta f980: thaach tha e airson falbh
na boireannaich a dèanamh mathaaig a mhòine f980: uill
dèanamh sna buchanan galleries mathaf980: oh uill chan
na boireannaich a dèanamh mathaf980: eh oh bhiodh m979:
gu eirisgeidh f982: [?]uill ma-tha[/?] mathafaodaidh e fhèin an dèanamh
chan eil fhios agam dethaiad a dèanamh leotha m979:
iad a dèanamh leotha m979: thaiad fhathast gan reic ge
gu h àraid love- uillthalovenkrands a dèanamh alright an
mu dhèidhinn an rud athami a dèanamh an dràsta
m981: uh huh mmhm f982: thami a dèanamh cinnteach gun
eil ùine agam airson coiseachdthami a dèanamh coiseachd gu
dèanamh eh [tarraing anail] an gnothachthasin nach itheadh i feòil
flues timcheall so f982: thathu a dèanamh ach a
dol straight sìos m979: thathu a dèanamh tha
tha thu a dèanamh thathu a dèanamh sna buchanan
e m979: chan eil achthaa nist chan eil ùine
an uair ud ann ohthaa nist tha ach e
sin e a nist m979: thaa nist tha f980: cuin
ann oh tha a nistthaach e m979: chan eil
gas sin uilig s athaaig daoine a nist chan
na pàipearan a nist airthaan àireamh a tha iad
a dhèanamh a nist f980: thaan uair ud cha robh
nist m979: tha a nistthaf980: cuin a thòisich sin
thu a falbh dhachaigh marthaf982: s fheàrr a nist
agad a nist mar atham981: mm oh uill [tarraing anail]
talamh a nist f982: martham981: oh dìreach air beulaibh
adhart lem beatha m979: [?]aidh[/?]thami a tuigsinn a nist
a bruidhinn mu dhèidhinn f980: thana pàipearan a nist air
agam idir f982: [casad] tskthasin agad a nist mar
agad a nist [tarraing anail] m981: thasin agad e dìreach f982:
agad a nist mar athaso m981: mmhm mmhm a
a nist aidh thathu a smaointinn a thachras
dad ann a nist achthauh huh gheibheas tu
bruthainneach gu leòr bruthainneach mathabeagan colainn ort chan eil
rudeigin a chur air airsonthabeagan feanntagan ann s [tarraing anail]
eil e gu diofar m981: thabeagan [?]luath[/?] ruadh ann am
thèid mi mach gu thathabeagan mònadh a dh fhàgadh
cha tàining ach fhuair mithabeagan [tarraing anail] f982: [tarraing anail] m981:
a chùl agam an sinthabeagan uinneagan agam chan e
fhaighinn feumaidh sinn beagan [tarraing anail]thagun teagamh aidh f982: stores
ehm f982: [casad] och matham981: dìreach beagan ghoireasan fhaighinn
air beagan dheth ionnsachadh achthami cuideach an dòchas agus
stòbha sin na chuireas mithamise a cur beagan gual
suas le mòine f982: thathana chuireas tu beagan gual
coma thèid mi mach guthatha beagan mònadh a dh
lìonadh suas le mòine f982: thatha na chuireas tu beagan
beagan dhen a f982: thithatòrr daffodils agams air a'chù-
similear a ghlanadh a màireachthatsk beagan dhen cheò a
cho cruaidh shuas an sinthae cus nas tioraime nach
underground nas motha f980: ohthae damainte an queue sin
nas blàithe na bha ethae f980: oh cha robh
sgreamhachadh roimhe co dhiù m979: thae gu math nas fhasa
bhiodh an t seana mhonaidhthai nas fhaisg air poll
fhàs nas fheàrr so aidhthami ceart cho coma mu
gu bheil thu nas mathaseason ticket agad no rudeigin
tha thu nas fheàrr dìreachthathu nas fheàrr dìreach coiseachd
trèana sin co dhiù m979: thathu nas fheàrr dìreach tha
ann co dhiù daoine athaa feuchainn ri a faighinn
iomadh beachd eadar dhealaichte athaaig daoine mu na nithean
eil fhios agamsa daoine athaairson daoine airson daoine a
thiochdais m979: an uair sinthadaoine a fàgail an àite
e f982: cider as mothathadaoine ag ol a nis
daoine f980: mmhm mm ohthaiad a ràdh gu bheil
rud innealan neònach aca f980: tham979: daoine a gabhail steroids
air ais e gun teaghamhthana daoine f980: mmhm mm
[neo-shoilleir] daoine a coiseachd f980: tharathad ann am pàirt dheth
a shon an dèidh sinthaagam ri interview fhaighinn leis
dhèanamh airson sìde mhath fhaighinnthaan t sìde air atharrachadh
uh huh m979: main standthae caran doirbh fhaighinn
fhaighinn ach e aidh f980: thae cho doirbh ticead fhaighinn
ach chan fhaighinn honours idirthami ag iarraidh honours fhaighinn
airson an deasbad seo fhaighinnthami an còmhnaidh a chinn
chan eil fhios agamsa thathu ag iarraidh fhaighinn às
huh na nathathu air fhaighinn dhe na
ach bha siud m979: thaa tachairt ann an lunnainn
a h uile duine athaag obair airson a chànain
bi na buidhnean cultarail athaag obair an luib na
anns an obair aca fhèinthaairson m979: aidh cha robh
m979: nam biodh aidh uillthaan rud siud air [neo-shoilleir]
agad a dol a bheilthablàths sa mhòine siud f982:
dhèidhinn an àite siud stha robh chris tarrant an
ah bha e trang ehthae ag obair leis an
mmhm aneurism no rudeigin isthae an dèidh bhith far
e rudeigin compact m981: ohthae dìreach bidh e air
còir aige bhith glè mhaththae rudeigin compact m981: oh
call ùine is tha iadthae rudeigin f982: uh huh
ris f982: oh tha thathafear a bha ag obair
no rudeigin mar sin agusthai a dol a dh
tha fibre ach f982: uillthai a fàs rudeigin b-
th agad oirre stepping stonesthai ag obair ann cha
i a fàs rudeigin b-thai air grodadh an [?]siber[/?]
an t àite seo athaiad ag obair air a
s ann an solas athaiad ag obair f982: oh
urrainn dhu iad siud aithneachadhthaiad cho seòlta s dòcha
siud ma choimeadas f982: thithaiad rudeigein tràth a bheil
a àm tha sin ahthaiad sin rudeigin f982: [neo shoilleir]
e a call ùine isthaiad tha e rudeigin f982:
obair o chionn treiseag sthaiain beag a falbh tha
blàths sa mhòine siud f982: thamath dha rìreabh uill tha
aonar san obair seo agusthami air leth toilichte gu
hundred no rudeigin mar sinthami a' smaoin- uil a rèir
t eanchainn mmhm aidh f982: thammhm aneurism no rudeigin is
dad a dh fhios amtharobin ag obair gu bha
obair leis an uidheam athaseo eh tha e a
car sean airson an obairthasin [srùbadh] f982: sin agad
idir s e dìreach optionalthasiud ach feumaidh mi f980:
a chur ort fear athasiud an fheadhainn a mar
sin ehm an digger beagthasiud an kabuto aca [tarraing anail]
air an amadan athasiud f980: [gàire] cha bhi
ithe feòil mhath bhlasta uibhisteachthasiud f982: [neo-shoilleir] uh huh
ri dhèanamh leis a mixerthasiud so f982: a bheil
f980: gheibh thu cards annthaàite ann a bhios a
uair sin oh aidh m979: thaan t àite a tha
pailt cho [neo-shoilleir] s athae an àite sam bith
ri taobh a chèile sthaiad air feadh an àite
erm tsk f982: oh matham981: an àite aig gille
àite m979: eh oh uillthapailt cho math dhut fuireach
m981: cia- a bheil f982: thas an t àite dùinte
an àite astar ann athasgreamhail m979: oh aidh dìreach
tha an t àite athasin a fàs caran neonach
an an t àite athasin oblivion m979: oh aidh
oh uill droch àite athasna barraichean co dhiù f980:
m979: eh uill cha mhòrthaagam ri eh fear no
m981: chan eil fhios agamthaan t side t side
bharrachd air a m979: thathaceithir exams agam ri dhèanamh
eil fhios agam ciamar athae [tarraing anail] aig an àm
i cho fuar m979: thathaf980: cha tèid agam air
f982: oh tha mi uillthafeadhainn agam a staigh [neo-shoilleir]
dhubh right aig eh thathafhios agam a nis bha
agam a staigh [neo-shoilleir] m981: thafhios agam gun tug e
f1159: when you hear thethagàidhlig agam you know he
fhios agam dimàirt no diciadainthai dheth fad na bliadhn
faochagan oh no oh thathais chan eil fhios agam
eil fhios agam s dòchathami an dòchas nach bi
agam ann am poca fhathastthami cinnteach gu bheil iad
iarraidh feadhainn aca f982: ohthami uill tha feadhainn agam
troimhe an dràsta agus ehthashìos aig a chùl agam
eil fhios agam dìreach thatachairt idir tha mar a
a bharrachd air a m979: thatha ceithir exams agam ri
tha i cho fuar m979: thatha f980: cha tèid agam
chruaidh dhubh right aig ehthatha fhios agam a nis
troimhe an toiseach [tarraing anail] achthatòrr agam ann am poca
ach cha mm f982: isthaan dannsa sin sa hall
[tarraing anail] f982: [tarraing anail] m981: [neo-shoilleir]thaan nurs a dol a
[tarraing anail] m981: [tarraing anail] tsk f982: thabha anne bha i ràdh
inneir rud tha m981: ohthabidh iad sgoinneil f982: bidh
ann m981: oh mmhm f982: tha[censored: ciad-ainm] a cluich ann a
varnish air f982: oh mathachan fhaodadh duine sam bith
[gàire] f982: oh uill matha aige bhios fios air
m981: ah uil [?]chur sin uibhreachd air[/?] f982: thadonaidh air ga bheir a
f982: oh aidh of coursethadùbhghall tha dùbhghall air holiday
birmingham a bheil eh f982: thae a dol sìos air
bhirmingham m981: [slugadh] aw f982: thae a dol sìos airson
chan e iseag idir f982: thae a falbh a tha
e a m981: iseag f982: thae a feuchainn iain beag
e a falbh di- dimàirtthae a m981: iseag f982:
f982: cuine eh cuine athae a tilleadh m981: tha
m981: tha sin [leigeil anail] f982: thae còrr s cheud
gun tèid eh f982: [casad]thae depeandadh an t
tha e dìreach m981: ohthae dìreach f982: [slugadh] cha
f982: bidh e math sthae rud tha e mu
e stèidh ann eh foundthaf982: [casad] m981: an taigh
as a chèile is [tarraing anail]thaf982: feumaidh sinn an sead
trìseagadh f982: [neo-shoilleir] m981: [tarraing anail]thaf982: nach d fhuair mi
a second an dara lathathaf982: oh right m981: gu
m981: bhiodh f982: mullach ehthafeur air a bheir dheth
tha an drochaid eh ohthafibre ach f982: uill tha
gàrradh beag am bliadhna m981: thafurasta gu leòr tsk f982:
an diugh eh f982: [neo-shoilleir]thagu dearbha oh cha tuirt
i organic eh f982: [gàire]thai a coimhead glè mhath
i tha i blasta f982: thai a h uile dad
fhàgail m981: [slugadh] tha ithai blasta f982: tha i
coltach nach robh aidh f982: thai fliuch tha sin fliuch
agus tha glutaichean an sinthai grànnda f982: tha tha
i tha i organ- ohthai organic eh f982: [gàire]
rud air fhàgail m981: [slugadh]thai tha i blasta f982:
choimhead air cuideigin [tarraing anail] bhathaiad càirdeil ris f982: oh
f982: oh right [casad] m981: thaiad cha chreid mi nach
dìreach ainmeil f982: [leigeil anail] m981: thaiad cho làidir s an
sin a nuas na [tarraing anail]thaiad dìreach ainmeil f982: [leigeil anail]
bha f982: oh a nochdthaiad dol ga dhèanamh m981:
ospadal a th ann [neo-shoilleir]thaiad eh f982: oh right
[neo-shoilleir] m981: [tarraing anail] a bheilthaiad shuas à steòrnabhagh f982:
och ma tha och matham981: mmhm [neo-shoilleir] f982: a
f982: tha tha sin r-tham981: tha ach mar a
f982: oh ghràidhein oh matham981: tha e coltach gu
e dìreach f982: oh matham981: tsk s a chiad
gheamhraidh winter [tarraing anail] winter cabbagethami air trì s f982:
airson och mhìos eilethami an dòchas f982: dhia
f982: och ma tha mmhmthami an dòchas gum [?]mair[/?]
trath aidh f982: och mathammhm tha mi an dòchas
shuas à steòrnabhagh f982: thathana [censored: sloinneadh] an ath dhoras
[neo-shoilleir] m981: tha dìreach ehthana tsk f982: cha bhi
ris f982: oh och mathaoch ma tha m981: mmhm
[neo-shoilleir] iadsan f982: oh mathaoh dìreach bidh e gu
an druim dhubh airson atharùbrab mmhm f982: oh aidh
dhòmhnaill dhonnchaidh aidh f982: ohtharud an taighe rud eh
f982: feumaidh sinn an seadthasin a ghlanadh a mach
uair sin f982: bha sibhsethasin cho cruaidh shuas an
e [tarraing anail] aig an àmthasin eh f982: saoil a
làn iarann is an gnothachthasin f982: mmhm cha tig
aidh f982: tha i fliuchthasin fliuch a muigh an
chosg ann am mìos m981: thasin [leigeil anail] f982: tha e
tha i grànnda f982: thathasin r- tha m981: tha
mi an dòchas f982: dhiathasin tràth eh m981: a
ann an gual f982: chos-thasinn air tunna a chosg
f982: sin agad mar athaso m981: sin agad a
f982: ach anyway right mathaso m981: sin agad e
càirdeil ris f982: oh thathatha fear a bha ag
iad shuas à steòrnabhagh f982: thatha na [censored: sloinneadh] an ath
sin tha i grànnda f982: thatha sin r- tha m981:
iad càirdeil ris f982: ohthatha tha fear a bha
och aidh aidh [srùbadh] f982: thatòrr nach do chuir mi
bheil oh m981: aidh ohthauh huh f982: dhia cha
oh duine sam bith athaag iarraidh duine a mha-
bliadhna tha e daor thaag iarraidh fichead nòt a
sa phàipear m979: uill mathaag iarraidh ma tha thu
iarraidh dubh is gealthafhios gum faigh thu fear
ag iarraidh bucaid inneir rudtham981: oh tha bidh iad
uill bha sin math achthamise ag iarraidh bruidhinn mu
ma tha ag iarraidh mathathu ag iarraidh dubh
thu ag iarraidh bruthainn idirthathu toilichte gu leòr dìreach
fheàrr dhomh m981: nach tuthaa falbh dhachaigh tràth dùil
tha e a falbh athae a falbh a bhirmingham
tha iain beag a falbhthae a falbh di- dimàirt
an dràsta f980: tha achthae airson falbh on on
falbh air an underground matham979: s dòcha mìle chan
m979: aidh aidh cuin athathu fhèin a falbh a
robh e dìreach mar athaan rud sinn ann an
t seachdainn seo tighinn dìreachthabucaid no dhà air fhàgail
dìreach eh tha i sgoinneilthachan eil e gu diofar
a th ann [neo-shoilleir] m981: thadìreach eh tha na tsk
dìreach coiseachd seachad air athadrochaid an sin faisg air
uair sin a lìonadh suasthae dìreach m981: oh tha
na ciders sùgh nan ùbhlanthae dìreach [tarraing anail] ach ehm
aig a sia ach ehthai actually chunna mi dìreach
tu na gnothach a bhideothai dìreach ainmeil an uidheam
tha math dha rìreabh uillthai dìreach eh tha i
uill tha i dìreach ehthai sgoinneil tha chan eil
gnothach tha sin s tulipsthaiad dìreach mu òirleach bhon
dìreach fhàgail f980: [tarraing anail] ohthama bhios tu airson an
dìreach tha tachairt idirthamar a tha a bhliadhna
mar gum biodh aidh feumaidhthami dìreach f980: oh aidh
e dìreach [tarraing anail] ach ehmthami fhèin coma co aca
fheàrr sin tha sin dìreachthasin a' ciall- nach eil eh
i dìreach ainmeil an uidheamthasin air na beinn tha
tha e mu na feedringsthasin bidh e dìreach powerful
uair sin aidh ach mumthasin dìreach cianail bhiodh i
an dòigh as fheàrr sinthasin dìreach tha sin a' ciall-
math soilleir dìreach athasinn a deanamh sin agad
rud tha ceàrr s ethaan drochaid eh oh tha
ann m981: an aon rudthaceàrr s e tha an
taighe rud eh an taighethacur re- rathad ann a
math s tha e rudthae mu na feedrings tha
ag ràdh an rud athami a cluinntinn air an
airson an university rud athami a cur timcheall na
a dhèanamh agus [casad] m981: thamise car mun aon rud
an ath rud mathapolar bears rudan eile
s a chòir lìon agustharud air fhàgail m981: [slugadh]
ah uill droch rud athasin co dhiù cuimhne agad
tsk [tarraing anail] shia uairean oirthaa mhàthair eh dol a
deach iad m981: tsk [tarraing anail]thaiad a dol às an
tsk leis a ghaoth deasthasin so tha mi a
a th ann idir achthagnothach nan daffodils tha iad
iad an uair mar athai fad an t samhraidh
mi fear tha marshalls cambridgethaiad a cur thugamsa leabhar
sin ceart tha iad ehthaiad a dol dhan ospadal
is rudan mar sin f980: thaiad a leughadh a phàipeir
a faicinn gu bheil [tarraing anail]thaiad a ràdh cha robh
air tha an àireamh athaiad a reic dhiubh air
na [censored: sloinneadh] an ath dhorasthaiad a staigh airson na
deireadh january [?]rudegin[/?] m981: uillthaiad a tighinn troimhe an
tha e a tilleadh m981: thaiad a tilleadh a màireach
bhliadhna ùr a staigh isthaiad aig a àm tha
dèidh bhith a mach achthaiad air an inntinn a
oh dhan ospadal m981: agusthaiad air uill s e
tha mi o tha iadthaiad dath innte sa phàipear
leann a gheibh mithaiad eh [tarraing anail] h uile
sa m981: bha sin ceartthaiad eh tha iad a
a h uile duine sthaiad either all electric na
e ann an dath athaiad f980: mmhm m979: aidh
faochagan is rudan mar sinthaiad fhathast ris a sin
droch fhàileadh asda nuair athaiad marbh f980: oh thiochdais
ach tha gnothach nan daffodilsthaiad mun àird sin ach
iad sin oh [gàire] [gàire]thaiad sin math gu leòr
fear ach tha mi othaiad tha iad dath innte
nach d fhuair mi fearthamarshalls cambridge tha iad a
mun tuirt iad na gèamaicheanthami creids fhichead nòt
gum faigh thu fear achthami o tha iad tha
iad f980: [tarraing anail] oh mathas e bith bha
dhan òban [tarraing anail] leigeil anailthaseonaidh seonaidh shep s iad
tha iad aig a àmthasin ah tha iad sin
le daffodils s an gnothachthasin s tulips tha iad
[tarraing anail] tha tha a chlannthae a còrdadh ris a
taic ris a phàirt athariaghaltas na h alba a
dh èisteachd ris an duinethasin a rithist cha do
ris a bheil m981: thathastewart eh bhos cha ruig
còmhla ris a bheil m981: thatha stewart eh bhos cha
bliadhna fosglaidh cànanan dorsan achthaa ghluasad seo a beantainn
dhiù [doras a' fosgladh] m979: oh thaa tachairt an seo f980:
seo m979: sin nuair athaan ceremony aca s dòcha
chan eil an seo aidhthaan t uisge a dol
gu fortunach a thaobh burnsthaball an seo lewis dòmhnallach
mu theagasg cànain scottish ciltthacliù aig an ionad seo
a tha seo mar athacuimhne againn bha deasbad againn
uidheam a tha seo ehthae a dol a dhèanamh
dhut fuireach an seo mathaf980: eadar a a h
nam buill den bhuidhinn seothaionad stòrais a chànan albannaich
a tha seo gu fìrinneachthariaghaltas na h alba mar
a h uile àm agusthaseo a gabhail a steach
prìomh chuspair an deasbad athaseo agus cuideachd mar a
fear dheth na beathaichean athaseo an dèidh bhith timcheall
a s a phàrlamaid athaseo deasbad dhe n t
as anns a ghnothaich athaseo gu fìrinneach tha riaghaltas
airgiod anns a phròiseact athaseo gu m biodh sinn
a s a phàrlamaid athaseo mar a tha cuimhne
nach ann m981: [neo-shoilleir] achthaa mhòine mòine an uiridh
tha sin r- tha m981: thaach mar a bha sibh
e air fàs bog m981: thaan t eagal air jo-
rathad ann a bheil m981: thacur sìos stè- chan e
touch co dhiù okay matha[?]dhòmhnaill eòghainn[/?] m981: sin agad e
faighinn [tarraing anail] m981: s thadol am birmingham a bheil
aidh of course tha dùbhghallthadùbhghall air holiday [tarraing anail] m981:
a màireach cuideachd m981: tha e a'fo-thae a fosgladh aig leth
ol a nis magners m981: thae air a dhol dha
ann ach m981: ach uillthae beò co dhiù s
ghràidhein oh ma tha m981: thae coltach gu bheil an
a dh inbhir nis isthae faighinn [tarraing anail] m981: s
an taobh eile dhen m981: thae faisg air a pholl
m981: [tarraing anail] agus mar sinthai tha i organ- oh
a staigh mar tha ohtham981: aidh fhu-fhu- sann an
ach sin agad mar atham981: [?]beagan chnapan[/?] den t seana
is a h uile dadtham981: bha am faca tu
so m981: [cnag] [cnag] [cnag]thami an dòchas nach bi
feumaidh mi coimead air m981: thami fhèin an dèidh bhith
bheil sin a staigh marthaoh tha m981: aidh fhu-fhu-
i air grodadh an [?]siber[/?]thasin m981: [tarraing anail] ach gheibh
m981: sin agad e mathaso och aidh bidh sinn
seasamh air airson dreiseag m981: thaso sin agad a- chunna
sin agad e och matha[tarraing anail] m981: [tarraing anail] sin agad
m979: oh còrr is bliadhnathae daor tha ag
ag ithe nach e [tarraing anail]thai an sin a cumail
m979: mo thogair sin athathusa ag ràdh ach
a thogail mu chànanan athabliadhna eòrpach nan cànan tha
na bliadhna san rioghachd aonaichtethacomataidh air a steidheachadh san
le bliadhna eòrpach nan cànanthacomunn na gàidhlig agus biùro
tha bliadhna eòrpach nan cànanthacuid de nithean cudromach mun
toiseach na bliadhna m979: thathaf980: rinn i rinn i
luib bliadhna eòrpach nan cànanthami gle mhisneachail mu bhliadhna
fhìn toiseach na bliadhna m979: thatha f980: rinn i rinn
mìneachadh sa cho dhùnadh mathaa chinn chomhairle bu mhath
steidheachadh san rioghachd aonaichte athaair a cho òrdanachadh leis
cho cruaidh is cho dubhthabheil cuimhne agad far an
m979: carson f980: oh thiathae cho fada shìos fon
cho fada shìos fon talamhthae cianail bha mi ann
an t sìde gu maththai cho fuar m979: tha
ferry m979: ferrry f980: aidhthai cho garbh m979: oh
cho math s athai s na sgeulachd s
dòcha gu bheil mi ceàrrthamise ceart cho coma fhad
sìos an sìos an cnocthasin cho sàbhailte s a
fhaca sinn grian idir ohthabruthainneach aca gun teagamh m979:
is an uair sin m979: thaf980: chan fhaigh sinn caoidhteas
uill chì sinn co dhiùthai a dol a dh
gum biodh na h eskimosthasinn a cur oirnn colainn
sin agad gu dearbh asthasinn a deanamh agus bu
biodh cus a bharrachd nathasinn a deanamh neo leigeas
dha n chànan sin athasinn a deanamh tèarainteachd airson
agus barrachd a dheanamh achthasinn a dearbhadh uair an
dearbhadh an seòrsa taic athasinn a toirt a toirt
sinn suas ar inntinn thasinn dol a dhèanamh agus
chan eil fhios agad thaa dol a thachairt m979:
m979: aidh gu thaa tachairt f980: ach bha
a staigh fear dhiubh martha tha thu a smaointinn
a phàigheadh airson f980: tha tha ticead airson na
dhiubh f980: uh huh thai sin an gabh sin
mu dhèidhinn mar atharangers a cluich an dràsta
bhruidhinn air an nonsense athasin m979: f980: [gàire]
a thachras ma thatachairt f980: [?]feumaidh[/?] tu an
a thachairt m979: ciamar thathu a ciallachadh f980: och
nuas mmhm m979: ah thathu a smaointinn mu dhèidhinn
fear dhiubh mar tha thathu a smaointinn mu dhèidhinn
airson f980: tha thaticead airson na gèamaichean mòra
tachairt idir tha mar athaa bhliadhna ùr a staigh
riaghaltas na h alba marthaair tuilleadh s a chòrr
agus mar sin tha ithai organ- oh tha i
oh bha esan math cuideachdthamar a thachair e bha
a bheireadh creithleag bìdeag àsamthami fhathast mar sin m979:
mar sin uill s ethathu graduateadh ann am may
na clann clann bochd athaaca ri tighinn a mach
cànain ann an alba agusthaceanglaichean làidir aca ri buidhnean
teagasg agus ionnsachadh cànain agusthaeòlas farsaing aca air cùisean
aca gun teagamh m979: uillthai bruthainneach gu leòr bruthainneach
sin idir creutair [tarraing anail] thathaa chlann tha e a
[tarraing anail] [leigeil anail] eh eh ohthaagus m979: aidh aidh aidh
an dèidh bhith far [tarraing anail]thae an dèidh bhith far
aonghas òg gun e [tarraing anail]thafear ehm boireann a b
f980: [gàire] chan e [tarraing anail]thagu leòr dhiubh sin ann
t saoghail co dhiù [tarraing anail]thai air atharrachadh sa h
oh aidh [tarraing anail] oh mathaoh s e job a
agus cha robh duine [tarraing anail]thari faighinn a mach no
chuid f980: oh bòbthasin cianail [tarraing anail] m979: rough
am blas air na gnothaicheanthasin [tarraing anail] oh aidh uill
ràdh sin idir creutair [tarraing anail]thatha a chlann tha e
[tarraing anail] oh aidh cuin athathu cuin a tha thu
cur crìoch air an deasbadthaa choinneamh dùinte following is
agus airidh cuideachd air urramthaan comisean eòrpach a cur
airson fiosrachadh mu theagasg cànainthacùisean albannach air an riochdachadh
mu dhèidhinn an drochaid udthae coltach ri f980: [gàire]
aig aig ibrox mu dheireadhthapoille math ann a bheil
oh bha mu dhèidhinn atharesearch agad m979: research aidh
tapadh leibh a mhaighstir moireasdanthasin a cur crìoch air
a tha thu cuin athathu a cur a staigh
damainte an queue sin m979: thaaidh chuireadh gu dearbha f980:
math gu leòr oh uillthabha bùitean gu leòr an
f980: cha bhi e uillthabidh e gu math fuar
ud a bhith gu maththacòir aige bhith glè mhath
m979: aidh uill aidh achthadrochaid ann eadar gu math
aidh oh uill m979: mmhmthae blàth gu leòr an
f980: mmhm oh aidh ohthae gu math doirbh an
aidh f980: [boladh] m979: achthae gu math doirbh an
aidh m979: full blast f980: thae gu math doirbh an
fheum mise dad f980: achthae gu math doirbh èirigh
dorcha m979: [?]'s sgàth[/?] aidh ethae gu math doirbh f980:
e coltach ri f980: [gàire]thafhios gu bheil aidh m979:
an sabhal mòr ostaig agusthafios a m gu bheil
cheannaichinn rudan stupid m979: uillthagealach ùr gu bhith ann
chionn bhliadhnachan a dh fhalbhthagu fortunach a thaobh burns
inbhir nathairn agus gu dearbhthami a coimhead air adhart
air fad f980: s ethami a faicinn gu bheil
toil leam a radh agusthami a smaointinn gu bheil
gu n aontaicheadh rhona brankinthami n dòchas gu n
leibhse a chinn chomhairle agusthami toilichte cha rìribh gu
coimhead airson rudan sa phàircethami trang gu leor m979:
deiseil an ath oidhche sothawestford fosgailte gu uair
sin mìle not m979: nothathu ah chan eil five
hola qué tal ciamar athathu hali sha ma shatori
bheil thu ga faighinn mathathu sa mheadhan an sin
f980: chan eil fhios m979: thae an dèidh a bhith
dh fhios am aidh thathaf980: dhà no trì bhliadhnaichean
nach eil ach eh f980: thafhios nach eil mmhm m979:
tha sin air na beinnthafhios nam biodh nam biodh
fhios am air thalamh thagan ithe rudan sg- grànda
a dh fhios am aidhthatha f980: dhà no trì
mise faochagan oh no ohthatha is chan eil fhios
a h uile dad dheththai math dhà rìreabh thug
a h uile dealbh athamise a faicinn co dhiù
dhol a mach uill feumaidhthamise coma thèid mi mach
he s had a fewthamise gàidhlig f746: [laugh] f947:
yes yes f1159: [laugh] f1160: thamise gàidhlig mòr f947: so
mise gàidhlig f746: [laugh] f947: thamise gàidhlig mòr m1161: [laugh]
duine glè laghach m979: achthabusaichean s dòcha gun do
thèid do dhealadh on duinethacuide riut s caillidh tu
bith an dràsta m979: ohthadroch shìde f980: feumaidh duine
soilleireachd aig duine sa mhadainnthami coma ged a bhiodh
an internet m979: aidh aidhthaa h uile a h
fhàs alright fad a weekendthaah aidh f980: uill tha
f980: oh a bheil m979: thaaidh f980: sin e a
f980: mmhm m979: aidh f980: thaam pàipear fhèin air tighinn
m979: oh aidh fhad sathabùth air taobh aidh f980:
an dòigh eile m979: aidhthae an aon dòigh an
conference centre m979: aidh thathaf980: oh tha mi a
tha ah aidh f980: uillthai a dol a chlìoradh
talamh an e f980: aidhthalevel ann s docha grunn
doras a dhùnadh aidh oirtham979: an doras a dhùnadh
aidh right uh huh mathatha còir aig an stuff
an conference centre m979: aidhthatha f980: oh tha mi
ri buidhnean gàidhlig agus albaisthae air steidheachadh le cuideachadh
dh fhalbh cnap mòr pollthae coltach ri ice berg
ah pìoban ri faighinn fearthashuas an rathad an sin
fheumadh e sin ach ehthadol sìos dhan fhiodh s
bheag a dol còmhla rithethami a credsinn gum biodh
right uh huh ma thathacòir aig an stuff ud
hall an ath oidhche uillthasin a toiseachdainn aig aon
dhiù f980: oh oh uillthab àbhaist dha bhith glè
tha i m979: [?]chan e[/?] f980: thasneachd a tighinn m979: uill
neonach a nis co dhiùthaan deigh s a h
e sin co dhiù mathana beathaichean aige a tòiseachdainn
f980: uh huh [gàire] ohthaach bh- m979: oh rudan
ma tha f980: oh thiochdaisthade loidhneachan an sin s
m979: sin an droch ghealachthae coltach agus f980: cuin
drochaid coise drochaid coise f980: thae faisg air an conference
bharrachd air a m979: dissertationthaf980: oh chruthaigheachd m979: ach
tachairt ann an lunnainn mathaf980: oh thiochdais tha de
f980: airson a màireach ohthai m979: [?]chan e[/?] f980: tha
shìos an sin m979: bidhthami an dòchas [gàire] f980:
ann f980: an thasin m979: sin an droch
sràidean an glaschu m979: thiathasin mòr f980: mmhm craobhan
m979: oh thiochdaisean nach tuthaslack f980: bidh mi a
nach bi i garbh f980: thathig an t uisge an
doirbh èirigh sa mhadainn mathai dubh dorcha m979: [?]'s sgàth[/?]
rag reothadh an fheadhainn athashìos an sin m979: bidh
chaidh mi ann [neo-shoilleir] es-thafear na h escalators a
am gum biodh glaschu blàththasin an còmhnaidh blàth [neo-shoilleir]
a tha air a cultha2001 air a bhith air
agus a phriomh amas athaair a cul tha 2001
is ma tha m1008: mathaf1009: i i was just
air poll mòrag bheag agusthaglutaichean an sin tha i
m increasingly hearing is matham1008: ma tha f1009: i
air an amadan ud athaa seinn airson razorlight co
dhaoine roi innleachd airson cultarthaan roi innleachd cultarail nàiseanta
deiseil airson madainn a màireachthabha e a call ùine
uair gur e sin athafainear dhuinn a tilleadh air
mi a credsinn gum biodhthai air holidays a nis
ruig mi nach eil kennythae gus a bhith s
agus albais sa bhliadhna agusthami toilichte a radh nach
bhith a deanamh barrachd nathaa phròiseact sin a mìneachadh
bhliadhna eòrpach nan cànan agusthami cinnteach gum bi na
a bha san aithisg athasin agus a leughadh an
ma gheibh mi ga chladhachthae c- far am b
underpinned and encouraged mr morrisonthami a cuir mo làn
an uiridh nuair a gheàrrthami a smaoineachdh gun e
uh huh m1007: [?]doill-se air[/?] erthami [?]doicheall bha[/?] mammy i m
you could use the wordthami knackered that would be
too and you would saythami m1008: uh huh m1007:
taigh a ghearraidh ach ehthasin alright gheibh mi gheibh
air na co dhunaidhean sinthaan roinn eòrpa air aontachadh
rathad an sin an sasannachthaan t eagal air a
dhe na strìochan a sinthai oh chaidh ise chaidh
de na h ùrlair fiodhthasin bha e air a
sead fosgailte is an gnothachthasin eh bha john allen
bhios deagh shìde ann disathairnethae coltach gum bi deagh
fuar a th ann mathapolar bears ann leig leatha
s ann taobh sholais athapoll mòrag bheag far an
an sònrachadh le stàitean athanam ball gun iarr i
chànainean is cànainean roinneil athaair an sònrachadh le stàitean
leamsa san taigh sheinnse mathae air a dhèanamh ceart
grunn dha na buill athalàthair an toiseach bu toil
moladh na h obrach athaùghdarrasan ionadail sgoiltean colaistean oilthighean
h àraid an taic athaa toirt do fhoghlam tro
a bhios a reic cardsthae glè laghach tòrr baragain
ken a pikkil gaelic listenthae uabhasach fuar an diugh
locally who would use mathain english f1009: oh yes
place either [inhale] er mathais fine when you are
ll do that now matham1008: the influences f1009: [cough]
believe well then right matharight then m1008: mmhm m1007:
you are saying right mathayou once just right right
word ehm you would saythaclever eh you know it
de cheumnaich bho oilthighean athaam beachd a dhol a
frae the ferrest neuk othawarld owre an owre agin
bit i canna ciamar athasibh fit wye wid ye
my pleas and make surethaon my t v set
if you werenae mairied inthadays they were cried your
may might must note needthai r need görlach 2002
coat when he returned homethas aaricht pal aa the

To view a concordance for a new word, enter here: