SCOTS
CMSW

thig

See this word as a collocate cloud

fhaighinn as na cothroman athigan luib bliadhna eĆ²rpach nan
bi i garbh f980: thathigan t uisge an uair

To view a concordance for a new word, enter here: