SCOTS
CMSW

timcheall

See this word as a collocate cloud

biodh i a clìreadh timchealltimcheallfeasgar a màireach f980:
gum biodh i a clìreadhtimchealltimcheall feasgar a màireach f980:
sin air ais fhatha m979: timchealllethcheud lethcheud f980: an d
bhiodh e glè mhath doltimcheallna sales an dràst m979:
aonan an trèana a doltimcheallann an circle fad an
a tha mi a curtimcheallna ceisteachain aidh aidh f980:
is mi na fluestimcheallso f982: tha thu
gun tig e tarsainn m979: timcheall uair feasgar no rudeigin
dol a stad timcheall satimcheallf980: tha mi a smaoineachadh
uisge a dol a stadtimcheallsa timcheall f980: tha mi
fheadhainn a bha a doltimcheallnam bùitean of course chòrd
gu leòr obair a dhèanamhtimchealloirre bha mmhm m979: o
tha seo an dèidh bhithtimcheallan seo am ferret [neo-shoilleir]
m979: coltach ri f980: falbhtimchealla coimhead airson rudan sa
taigh fhàgail airson a dholtimcheallle na questionnaires uh huh

To view a concordance for a new word, enter here: