SCOTS
CMSW

turas

See this word as a collocate cloud

air adhart ris ris anturassin chaifh tòrr a radh
a chothrom airson an treasturasmo chànan fhein a chleachdadh
dìreach f980: cuimhne agad anturasa bha an underground dùinte

To view a concordance for a new word, enter here: