SCOTS
CMSW

uaireigin

See this word as a collocate cloud

seach mar a bha euaireiginm979: uill chan eil fhios
agus chì mi a màireachuaireiginthu in touch co dhiù
fhios gu bheil nach robhuaireiginann s e latha mòr

To view a concordance for a new word, enter here: